Historia Klubu

Wracając do historii klubu czyli początku lat 80-tych ubiegłego wieku nasze stowarzyszenie ponownie wybrało jako swoją siedzibę, lokal w budynku Ochotniczej Straży Pożarniczej przy ul. Wiejskiej 9 w Kotuniu. Powróciliśmy do początku istnienia klubu Iskra Kotuń, która w roku 1984  przejęła tradycję drużyny LZS Kotuń. Drużyna LZS Kotuń występowała w różnych rozgrywkach w województwie warszawskim a potem w siedleckim. To właśnie w 1984 roku powstała drużyna pod nazwą Iskra Kotuń, która występowała w rozgrywkach  A-Klasy. Z powodu braku boiska spełniającego wymogi przepisów piłki nożnej, wycofała się z rozgrywek w 1987 roku. Drużyna kontynuowała działalność biorąc udział w różnych rozgrywkach gminnych i lidze LZS do roku 2013r. Niejednokrotnie z sukcesami. W roku 2015 r. nastał nowy rozdział klubu poprzez powstanie stowarzyszenia LGKS Iskra Kotuń.  Drużyna od sezonu 2016/17 bierze udział w rozgrywkach siedleckiej B-Klasy.

Lata 80 skład:

Tadeusz Serbista, Janusz Serbista, Andrzej Serbista, Roman Serbista, Franciszek Roman, Andrzej Roman, Leszek Kosyl , Wieslaw Drabarek , Grzegorz Macheć , Krzysztof Skowron, Bogdan Wereda, R Pazdyga  , W Niedziałek , Zbigniew  Trzciński , Jacek Kordecki. Jacek Łukasiewicz, Grzegorz Tokarski , Roman Tokarski , Grzegorz Pompe,  Stanisław Gruszka, Krzysztof Gruszka, Andrzej Gruszka, Jan Krupa, Jerzy Magdziak, Dariusz Jedliński, Adam Wereda, Antoni Krupa, Roguski Piotr

Prezesami klubu byli Henryk Marciszewski i Tadeuasz Serbista a działaczami Michał Strzałkowski , Sławomir Pliszka i Jan Krupa.

Lata 90 skład:

Tadeusz Serbista, Andrzej Serbista, Janusz Serbista , Stanisław Gruszka, Krzysztof Gruszka , Andrzej Gruszka, Jan Krupa, Jerzy Magdziak, Dariusz Jedliński, Adam Wereda, Antoni Krupa, Krzysztof Kusak, Piotr Godlewski, Adam Godlewski,  Piotr Roguski ,  Andrzej Roguski , Grzegorz Roguski,  Grzegorz Jagodziński ,Mariusz  Serbista, Mariusz Czaplicki , Krzysztof Kokoszka, Jarosław Cabaj, Piotr Iwanowski, Janusz Iwanowski, Mirosław Kokot, Paweł Fryske, Piotr Fryske, Ireneusz Rosiczka, Karol Jakubiak, Paweł Jenerałek, Paweł Zychowicz, Piotr Wiliński.

Prezesem klubu był Tadeuasz Serbista a działaczem Jan Krupa

Lata 2000 skład:

Radosław Lęgas, Adam Wereda, Tomasz Wereda, Wojciech Michalak, Patryk Roman,

Lata 2010 skład: