Numer konta bankowego

Akademia Piłkarska Iskra Kotuń  obecnie nie jest płatnikiem podatku VAT:

NIP  8212661213  REGON 382225823

Bank Spółdzielczy w Siedlcach Nr rachunku bankowego 55 9194 0007 0065 6513 2000 0010